İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

İnsan Kaynakları Politikamız

 Ziraat Katılım Bankası İnsan Kaynakları Politikası

​​​​​​​​​​​Ziraat Katılım İnsan Kaynakları Politikası; sahip olduğu kurumsal değerleri, misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu olarak oluşturulmuştur. Bu politika kapsamında personelin kuruma bağlılığı artırılarak; sürdürülebilir verimlilik, kârlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı şekilde çalışması hedeflenmektedir.