İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

 Altına Dayalı Kira Sertifikası

 

​Genel Bilgiler

Altına Dayalı Kira Sertifikası İhracı Talep Toplama Şubelerimize ulaşmak için tıklayınız.

Fiziki altını bulunan bireysel yatırımcılara belirli bir getiri sağlayarak yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilir.

Altına Dayalı Kira Sertifikası alacak müşteriler, yastık altında duran altınlarını kayıp çalınma riski olmadan, devlet güvencesinde yatırıma dönüştürme imkânına sahip olurlar.

Talep toplama yöntemi ile yapılacak Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraçlarına Bankamız aracılık eder ve müşteri talepleri Bankamızca kabul edilir.

Müşterilerimiz, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan “Basın Duyurusu” ve “Yatırımcı Kılavuzu”nda tanımlanan nitelikteki hurda altınlarını (22 ve 24 ayar altınlar kabul edilebilecek olup; üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ve ayrıca Reşat Altınlar kabul edilmeyecektir) Bankamıza getirerek ihraçlara katılabilirler.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Basın Duyurusu” ve “Yatırımcı Kılavuzu’na” ulaşmak için www.altin.hazine.gov.tr

Talepler, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca duyurulan tarihler arasında toplanır. İhraçlara ilişkin bilgilendirmeler daha sonra web sitemizde yapılacaktır.

Müşterilerimiz talep toplama döneminde Bankamızca duyurulacak olan takvim ve şube listesinde belirtilen şubelerimize hurda altınlarını getirerek, Rafine Uzmanlarınca herhangi bir iskontoya tabi tutulmaksızın belirlenen 1000/1000 saflık değerleri karşılığında Altına Dayalı Kira Sertifikası için taleplerini Bankamıza iletirler ve belirlenen gram değeri ile müşterilerimiz için “özel cari altın depo hesabı”, “özel cari TL hesabı” ve “yatırım hesabı” açılır. Bu süreçte, Banka tarafından ve rafineri Uzmanlarınca yatırımcılara gerekli bilgilendirmeler yapılır. Talep olarak kabul edilecek minimum bir tutar sınırlaması söz konusu değildir.

Talep tarihinde açılan özel cari altın hesabına gram cinsinden kaydedilen altınlar, ihraç tarihine kadar alım / satıma konu edilemez ve hesaplardan çekilemez. İhraç tarihi itibari ile yatırım hesaplarında yatırımcının talep ettiği Altına Dayalı Kira Sertifikaları kayden izlenmeye başlanır.

Altına Dayalı Kira Sertifikası olan müşterimiz 6 ayda bir kira geliri sağlar. Kira geliri Türk Lirası karşılığı ile ödenir.

Vade tarihine kadar müşterilerimiz o güne kadar işlemiş geliri ile Altına Dayalı Kira Sertifikasını Bankamızca belirlenecek işlem anındaki fiyat (altın alım fiyatı ile belirlenen) ile satabilirler ve satış bedeli Türk Lirası olarak ödenir. Bununla birlikte, ihraçtan sonraki ilk 90 gün boyunca Bankamızca yapılabilecek geri alımlar, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen iskonto oranı ile (%1,50) yapılır. İhraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında (91’nci takvim günü ve sonrası) satış yapılmak istenmesi durumunda herhangi bir iskonto uygulanmayacaktır.

Bankamızca, geri alınabilecek minimum kira sertifikası adedi 1000 nominaldir.

Müşterilerimiz yatırım hesaplarındaki Altına Dayalı Kira Sertifikalarını şubelerimiz aracılığı ile Bankamıza satabilirler.

Vade tarihinden önce satılan Altına Dayalı Kira Sertifikası için fiziki ödeme yapılamaz.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılacak ihraçlar dışında Altına Dayalı Kira Sertifikası satışı gerçekleştirilmeyecektir.

Vade tarihinde (itfa tarihinde) halen yatırım hesaplarında Altına Dayalı Kira Sertifikası bulunan müşterilerimiz, vadeden önce Bankamızca duyurulacak tarihlerde anaparalarını fiziken (çeyrek altın ve/veya 1 kg külçe) isteyebilirler. Fiziki altın talep etmeyen müşterilerimizin anapara ödemeleri özel cari altın depo hesaplarına gram olarak kaydedilir.

Fiziki itfa talebinde bulunan müşterilerimiz Bankamızca duyurulacak tarihlerde fiziki altınlarını ilgili Şubelerimizden teslim alabilirler. Belirlenen takvim dahilinde fiziki altınların teslim alınmaması halinde, anapara tutarı müşterilerimizin altın mevduat hesaplarına kaydedilir.

Yapılan tüm işlemler ekstrelerden takip edilebilecektir. Ayrıca müşteri yatırım hesaplarına aktarılan Kira Sertifikası bakiyelerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kendilerine gönderilecek şifre ile https://www.mkk.com.tr/ internet adresi, MKK çağrı merkezinden (444 0 655) takip edebileceklerdir.

Altına Dayalı Kira Sertifikasından elde edilecek getiriler için stopaj oranı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 0 olarak belirlenmiştir.

Altına Dayalı Kira Sertifikası İşlem Esasları

Yatırımcılar vadeden önce istedikleri tarihte senetleri Ziraat Katılım Bankası’na satabilir ve karşılığını işlemiş kira getirisi ile birlikte Türk Lirası cinsinden alabilir.

İhraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde (90’ncı takvim günü dahil) senetlerin aracı bankaya satılmak istenmesi durumunda, ihraç aşamasında yatırımcılara yansıtılmayan maliyetlerin bir bölümü dikkate alınarak %1,50 oranında iskonto oranı kullanılarak banka tarafından geri alım fiyatı ilan edilecektir.

İhraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında (91’nci takvim günü ve sonrası) senetlerin aracı bankaya satılmak istenmesi durumunda herhangi bir iskonto uygulanmayacaktır. Geri alınan kıymetler satışa sunulmayacaktır. En düşük işlem adedi 1000 adet (nominal) ve işlem katları 1 nominal olup, 1000 nominalin altındaki tutarın altındaki adetler tek seferde satılabilir.

Yatırımcılar sadece Şubelerimizden işlem yapabilecektir.

İlan edilen fiyatlar 1000 nominal fiyatlarıdır. Altına Dayalı Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı % 0 ’dır.

 

​​