İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabı

 Ziraat Katılım Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabı

​​​Birikimlerinizi daha yüksek kâr paylaşım oranı ve daha düşük vergi avantajı ile değerlendirmek Ziraat Katılım’da mümkün!

Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesapları; 372 gün vadeli olarak açılabilen ve kâr payı ödemesi tercihe göre 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıl olarak yapılabilen hesap türüdür.

Birikimlerin uzun vadeli değerlendirilmesini sağlayan hesap, daha yüksek kâr paylaşım oranı avantajı sunar.

Ürün Özellikleri

  • Ziraat Katılım Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabınızı TL, USD ve EURO döviz cinslerinden açabilirsiniz.
  • Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabınızı en az 10.000 TL, USD ve EURO olarak başlangıç limitiyle açtırabilirsiniz.
  • Vadesi dolan Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabınız; diğer Katılma Hesaplarında olduğu gibi bir talimatınız olmadığı sürece, otomatik olarak yenilenir.
  • Alt limitin altına düşmemek kaydıyla bir vade döneminde iki defa veya açılış bakiyesinin yarısına kadar çekim yapılabilir. Bu iki kuralın en az birinin ihlal edilmesi halinde, Ziraat Katılım müşterisine verdiği brüt kâr payının yarısını geri alır.
  • Ara dönemde oluşan kâr payı, cari hesabınıza aktarılır.
  • Uzun vadeli bir Katılma Hesabı olduğundan yüksek getiri avantajı sağlamakta olup, stopaj oranı düşüktür.
  • Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabınız, vade süresince kâr paylaşım oranı düşüşlerinden etkilenmez.

2012/4133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar ile dönemsel kâr payı ödemeli (1 ay, 3 ay 6 ay ya da 1 yıl) hesaplarda vadeden önce en fazla 2 defa ve toplamda anaparanın %50'sine kadar kısmi çekim yapılabilir. Hesaptaki kâr payı anaparaya eklenemez, ayrı bir özel cari hesaba aktarılır. Bu kurallar dışında işlem yapılması halinde ya da hesabın vadesinden önce kapatılması durumunda hesap için vade başlangıcından itibaren ödenmiş olan kârın %50'si geri alınır.

Nasıl Hesap Açtırabilirim?

S​size en yakın Ziraat Katılım Şubesi'ne gelerek hesap açtırabilirsiniz.