İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Danışma Komitesi

 

​​​​​​Mehmet ODABAŞI – Danışma Komitesi Üyesi

1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İslam Hukuku Bilim dalında 2005 yılında yüksek lisansını yaptı. Marmara Üniversitesi İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını devam ettirmektedir. Ayrıca farklı faizsiz finans kurumlarında Danışmanlık hizmeti vermektedir. Halen faizsiz bankacılık ve sigortacılık alanındaki bilimsel ve uygulamalı çalışmalarına devam etmektedir.

Necmettin KIZILKAYA – Danışma Komitesi Üyesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını yaptı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde  2011 yılında doktorasını tamamladı. Kızılkaya’nın çalışmaları daha çok İslam Hukuku ve Ekonomisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Özellikle İslam Hukuk Tarihi, Modernleşme ve FIkıh, 19. Yüzyıl İktisadi ve Hukuki Dönüşümler, İslam Hukuk Literatürü, İslam Ekonomisi ve Güncel Fıkhî Problemler ilgilendiği konular arasındadır. İslam Hukuku alanında çeşitli dillerde yayımlanmış birçok çalışması bulunan Kızılkaya, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Süleyman KAYA – Danışma Komitesi Üyesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans, 2007 yılında doktorasını tamamladı. 2003 yılında aynı üniversitenin İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisansını yaptı.  Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında Öğretim Ü​yesi olarak görev yapmaktadır.