İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Referans Mektupları

 

​​Referans mektupları; Bankamız müşterileri hakkında, yurt içi ve yurt dışı şirket, daire ve müesseselere hitaben onaylı kredileri ve onaylı kredilerinden ne kadarının kullanıldığı, ne kadarının ise kullanıma hazır olduğu ile katılım fonu (özel cari hesap/katılma hesabı) hesaplarının durumlarını gösteren ve Bankalarca düzenlenen belgelerdir.

Bu itibarla; talep edilmesi halinde Bankamızda onaylanmış kredisi mevcut olan müşteriler lehine kredi limitleri içerisinde kalmak kaydıyla referans mektubu düzenlenir.

Amaç

  • İşletmelerin bankamız nezdindeki kredibilitesinin, muhatap kurum tarafından değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla TL veya YP (Yabancı Para) olarak düzenlenebilirler.
  • Referans Mektupları, genellikle kamu kuruluşları tarafından açılan ihalelere iştirak etmek isteyen müteahhit kuruluşların Bankamız nezdindeki kredilerinin bildirilmesi amacıyla düzenlenen ve Bankamız için herhangi bir ödeme taahhüdünü içermeyen belgelerdir.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Girişimci segment müşterileri faydalanabilir​.

Vade

Vade bulunmamaktadır.

Ürün Özellikleri

Bankacılık işlemlerinde niyet mektubu (letter of Intend); içeriğinde yer alan belirli koşulların gerçekleşmesi hâlinde, mektubu veren banka tarafından belirli bir projenin finansmanı konusunda muhatabına ciddi izlenim veren bir belgedir.

Nasıl Başvurabilirim?

Firmanızın nakit karşılıklı kullanabileceği kullanılmış/kullanılmamış nakdi ve gayrinakdi limit durumunu gösteren referans mektuplarınızı, size en yakın Ziraat Katılım Şubesi'nden temin edebilirsiniz.

​​​​